Taijiwuxigong workshop

05 Nov 2017

SNEEK – Op het eerste gezicht lijkt het alsof we ons gemakkelijk hebben aangepast aan het hedendaagse leven. De veranderingen in levensstijl en de langere werkdagen hebben echter een diepgaande invloed op het zelfregulerende vermogen van lichaam en geest. Vaak zijn deze lichaamsfuncties verzwakt. Om gelijke tred te kunnen houden met het tempo van het moderne leven is de mens mentaal vooral bezig met uiterlijke dingen en gebeurtenissen, er is geen tijd meer om aandacht te besteden aan wat er van binnen gebeurt. Hierdoor zijn we niet langer in harmonie met onszelf en onze omgeving. Op zaterdag 5 en zondag 6 november organiseert Sportclub F en F The Inner Way uit Sneek op beide dagen van 09.00-17.00 uur een tweedaagse workshop Taijiwuxigong, in de volksmond beer bekend als Tai Chi.

Taijiwuxigong biedt ons de mogelijkheid om dit natuurlijke evenwicht terug te vinden, zowel op fysiek als op emotioneel vlak, door het leren gebruiken van spontane beweging. Spontane beweging ontstaat door de aangeboren levenskracht (de dantiankracht) te combineren met de natuurlijke vibratiekracht van de aarde. Spontane beweging is een natuurlijk fenomeen van het leven. Het is een intern zelfregulerend mechanisme voor een groot aantal lichamelijke functies en vindt continu plaats. De hartslag, de peristaltiek van de spijsverteringsorganen, ademhalen, geeuwen en met de ogen knipperen zijn allemaal voorbeelden van spontane beweging. We noemen deze onwillekeurige spontane bewegingen, omdat we er geen controle over hebben. Spontane beweging is niet altijd onwillekeurig. We kunnen spontane beweging opzettelijk opwekken om de werking van onze zelfregulerende mechanismen te verbeteren. Een basiselement van de spontane beweging is de trilling van de lichaamscel. Miljarden lichaamscellen bewegen onophoudelijk in alle richtingen en creëren daardoor verschillende frequenties in verschillende delen van het lichaam. Ongezonde cellen in zieke delen vibreren met een andere frequentie dan gezonde cellen. Door de vibratie van onze cellen te beïnvloeden, kunnen we de frequentie veranderen en regelen. Op die manier kunnen we gunstige voorwaarden scheppen voor gezondheid en genezing.Een andere essentiële component van spontane beweging is de vibratie van de aardekracht. Taijiwuxigong gebruikt verschillende staande, zittende en liggende houdingen om verbinding te maken met de aardekracht.

Het medisch wereldcongres van 1992 over de relatie tussen de wervelkolom en ziekte rapporteerde een verband tussen meer dan 40 ziekten en aandoeningen en problemen aan de wervelkolom. Voorbeelden hiervan waren astma, suikerziekte, hoge bloeddruk, rugpijn, problemen in de gewrichten en de spieren. Het Taijiwixigong oefensysteem is ontwikkeld door de Chinese arts Dr. Shen Hongxun. Uit verschillende van zijn onderzoeken is gebleken dat niet alleen rugproblemen, maar ook negatieve emoties en stress een sleutelrol spelen bij de ontwikkeling van ziekte. Hieruit ontwikkelde hij zijn theorie van de dubbele vicieuze cirkel: verkeerde lichaamshouding en negatieve emoties zijn de primaire oorzaken van de ontwikkeling van de meeste ziekten. Negatieve emoties beïnvloeden de biochemische werking van het lichaam, wat resulteert in de vorming van giftige bijproducten in de stofwisseling. Deze stoffen hopen zich op in ons lichaam, vooral in de ruimtes tussen de wervels, tussen de gewrichten en in de organen.

De meeste problemen met de wervelkolom zijn het resultaat van lang aangehouden verkeerde lichaamshouding. De oorzaak van deze houding staat meestal in verband met werk en gewoonte, daar we de neiging hebben bij bepaalde activiteiten een bepaalde houding aan te nemen. Een chronische verkeerde lichaamshouding in combinatie met de zwaartekracht, veroorzaakt een geleidelijk vernauwen van de tussenwervelruimte. Bijna iedereen maakt dit proces door en bijna iedereen lijdt hieronder tijdens het ouder worden. Bij vernauwing van de intervertebrale ruimten en mogelijke vergroeiing van de wervels worden de zenuwen en de bloedvaten aangetast die door de rug naar alle organen en weefsels lopen. Dit veroorzaakt het slecht functioneren van organen en ongemak in de onderling betrokken gebieden. Vroege tekenen hiervan kunnen chronische vermoeidheid zijn, gebrek aan energie en gebrekkig functioneren van het immuunsysteem.

Voor mensen die veel bureau- en computerwerk doen en die lijden aan het computersyndroom is Taijiwuxigong zeer heilzaam. Uren achter elkaar aan een bureau zitten lijdt vaak tot een verwrongen lichaamshouding, stijfheid en spierspanning in de schouder van de muisarm. Deze spanning kan lijden tot wervelverschuiving in de nek, wat spanning veroorzaakt in de zenuwen ter plaatse en de bloedcirculatie naar de hersenen verhindert. Taijiwuxigong helpt ons niet alleen om het lichaam, de meridianen en de energiekanalen te zuiveren van negatieve factoren. Het helpt ons ook om ons mentaal en emotioneel evenwicht te hervinden en op die manier harmonie te brengen in alle aspecten van ons leven. Mensen van allerlei slag beoefenen Taijiwuxigong. Allen ervaren zij een grotere helderheid van geest, verfijning in de artistieke expressie, toename van het fysieke vermogen, en een algemeen gevoel van welbehagen en geluk. Taijiwuxigong is een uitstekende methode om de gezondheid in stand te houden en ziekte te voorkomen.

 

Vooraf aanmelden is noodzakelijk en kan tot uiterlijk 1 november door het inschrijfformulier hieronder te download, in te vullen en aan ons retourneren. Wenst u meer informatie dan kunt u contact met ons opnemen via 0515-432030.