Aanbod

Onze gezondheid staat aan de basis van de kwaliteit van ons leven. Een goede gezondheid is niet vanzelfsprekend….daar moet u zelf wel wat voor doen…. Onze huidige welvaart brengt (veel) luxe met zich mee. Luxe in de vorm van comfort en genot zorgt voor passiviteit in het bewegen van de mens. Hierdoor vergeten we vaak dat het lichaam- maar zeer zeker ook de geest - , net als een luxe auto, of een mooie woning, ook onderhoud nodig heeft. Wanneer we dit verwaarlozen zal de functie hiervan steeds verder achteruit gaan. Hulp om jezelf geestelijk en lichamelijk in vorm te houden.

De dienstverlening van Healing Centre van F en F The Inner Way is met name gericht op het voorkomen van klachten (preventief) en deels op het helen ervan (curatief). In een aantal van de helingmethodes die wij hanteren, zoals Reiki en T'ai Chi, worden daarom ook cursussen, workshops en trainingen gegeven voor een duurzame, betere levensstijl. 

Behandeling

Geen mens is gelijk. Geen wens is gelijk. Geen klacht is gelijk... Dus heeft het Healing Centre een gevarie...

Training

Wij werken volgens de Harth filosofie en ons handelen is gericht op het bewustmaken van onze clienten op hu...

Advisering

Het accent van onze advisering ligt op bewustwording. Door bewust met uzelf bezig te zijn, bent u beter in...

Coaching

Het volgen van behandelingen, trainingen, cursussen en workshops bij het Healing Centre zet geestelijke en...